გორგი კუდარავა

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი არის ჩვენი კომპანიის მთავარი სპეციალისტი, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია. მან დაამთვრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინჟინერიის განხრით. წლების განმავლობაში მუშაობდა გათბობის სისტემების სხვადასხვა კომპანიeბში. აქვს მრავალი პროექტი დაგეგმარებული და განხორციელებული. ის არის პასუხისმგებლიანი პიროვნება და ყოველთვის მზადაა დაეხმაროს ჩვენს ძვირფას მომხმარებლებს.

გათბობის სისტემების ინჟინერია

სანტექნიკა

დიაგნოსტიკა & სერვისი

გარანტია

პ რ ო ც ე ს ი

01.


სატელეფონო კონსულტაცია


პირველადი კონსულტაცია და

ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება

02.


პროექტირება


სამუშაო ობიექტის დათვალიერება, პროექტირება

და ხარჯთაღრიცხვა

03.


მონტაჟი / ტესტირება

 

შეთანხმებულ დროს სამუშაოს დასრულება და სისტემის სიმულაცია და ტესტირება

04.


თანხის გადახდა


შესრულებული სამუშაოს ღირებულების გადახდა

პ ა რ ტ ნ ი ო რ ე ბ ი


რავალი წელია წარმატებით ვთანამშრომლობთ საქართველოში არსებულ თითქმის ყველა კომპანიასთან.  პროდუქციის ხარისხი არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი გათბობის სისტემის სწორად ფუნქციონიერებისთვის და პარტნიორებს ამ სფეროში ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ.  ჩვენს კლიენტებს აქვთ კარგი შესაძლებლობა ისარგებლონ 10 პროცენტამდე ფასდაკლებით პარტნიორების ყველა პროდუქციაზე

ქებული კლიმატი

საგა

მაქსთერმი

გორგია

მაქსკომფორტი